Din Coach for Transformasjon og Energiarbeid

Jeg hjelper deg å finne veien videre i livet.

Dette gjør jeg gjennom ulike alternativ teknikker som healing, samtaleterapi, coaching og ved å bruke klarsynt og intuisjon min.

Du står i fokus som mennesker og din personlig vekst.

Jeg er Godkjent Healer i Det Norske healerforbundet

Jeg er Godkjent Healer hos Det Norske Healerforbundet (DNH). Dette betyr at jeg har gått gjennom en godkjenningsprosess av Fagetisk Råd i DNH. Som Godkjent healer er jeg pliktet til å følge etiske retningslinjer. Disse skal sikre at foretaket foregår på en profesjonell og trygg måte hvor klienten blir ivaretatt. Les mer om godkjenningsprosessen her.

 

© 2020 Din indre skanning | Org. nr.: 914382769 | Tlf: +47 971 98 103 | e-post: sibylle@dinindreskanning.com