Å skanne( Å LESE DEG ) energi i mennesker sin kropp - er å lese en åpen bok !
Å hjelpe deg - for å bedre livskvaliteten din!